Showing 1 - 20 results of 90 for search 'Sōgensha,', query time: 0.06s Refine Results
 1. 1

  Serufu kontorōru : koryo bunseki no jissai = Self control : the facts of transactional analysis /
  セルフコントロール 交流分析の実際 = Self control : the fact of transactional analysis /
  by Ikemi, Yūjirō, 1915-1999

  Published 1974
  “…Sōgensha,…”
  Book
 2. 2

  Shinkō Manʼyōshū /
  新校萬葉集 /

  Published 1949
  “…Sōgensha,…”
  Book
 3. 3

  Zoku Kansai meisaku no fōdo /
  続 関西。名作の風土 /
  by Ōtani, Kōichi, 1923-2014

  Published 1971
  “…Sōgensha,…”
  Book
 4. 4

  Kansai meisaku no fōdo /
  関西。名作の風土 /
  by Ōtani, Kōichi, 1923-2014

  Published 1968
  “…Sōgensha,…”
  Book
 5. 5

  Heimin shinbun.
  平民新聞

  Published 1953
  “…Sōgensha,…”
  Request a PDF (UCB only)
  Journal
 6. 6

  Kindaiteki "gakkō" no tanjō : Sakai-ken gōgakko no koto nado /
  近代的「学校」の誕生 : 堺県鄉学校のことなど /
  by Fukushima, Masazō, 1921-

  Published 1991
  “…Sōgensha,…”
  Book
 7. 7

  Ajia kenkyū ni kansuru bunken : Takusokuan zōsho shichijūshichishu /
  亞細亞研究に關する文献 : 濯足菴藏書七十七種 /
  by Kanazawa, Shōzaburō, 1872-1967

  Published 1948
  “…Sōgensha,…”
  Book
 8. 8

  Nihon shi jiten /
  日本史辞典 /

  Published 1960
  “…Sōgensha,…”
  Book
 9. 9

  Gan Shinkei : gōchoku no shōgai /
  顔眞卿 : 剛直の生涯 /
  by Toyama, Gunji, 1910-1999

  Published 1964
  “…Sōgensha,…”
  Book
 10. 10

  Chūsei bungaku.
  中世文學.

  Published 1942
  “…Sōgensha,…”
  Book
 11. 11

  Tōdai seiji seido no kenkyū /
  唐代政治制度の研究 /
  by Tsukiyama, Jisaburō, 1905-1989

  Published 1967
  “…Sōgensha,…”
  Book
 12. 12

  Cha, sekai inryōshi no kenkyū / by Kanazawa, Shōzaburō, 1872-1967

  Published 1947
  “…Sōgensha,…”
  Book
 13. 13

  Nihon shi kenkyū jiten /
  日本史硏究事典 /

  Published 1955
  “…Sōgensha,…”
  Book
 14. 14

  Shōen sonraku no kōzō /
  庄園村落の構造 /
  by Shibata, Minoru, 1906-1997

  Published 1955
  “…Sōgensha,…”
  Book
 15. 15

  Bunraku dangi : kataru, hiku, tsukau /
  文楽談義 : 語る・弾く・遣う /

  Published 1993
  “…Sōgensha,…”
  Book
 16. 16

  Nihon rekishi kaikin /
  日本歷史解禁 /
  by Takikawa, Masajirō, 1897-1992

  Published 1950
  “…Sōgensha,…”
  Book
 17. 17

  Bun to ji : Kanji zakkō /
  文と字 : 漢字雑考 /

  Published 1947
  “…Sōgensha,…”
  Book
 18. 18

  Kabuki kanshō nyūmon /
  歌舞伎鑑賞入門 /

  Published 1963
  “…Sōgensha,…”
  Book
 19. 19

  Chūgoku no sho to hito /
  中国の書と人 /
  by Toyama, Gunji, 1910-1999

  Published 1971
  “…Sōgensha,…”
  Book
 20. 20

  Saikaku ni manabu hinja no kyōkun, fusha no chie /
  西鶴に学ぶ貧者の教訓・富者の知恵 /
  by Nakajima, Takashi, 1952-

  Published 2012
  “…Sōgensha,…”
  Book
Search Tools: RSS Feed Save Search