Showing 1 - 20 results of 26 for search '"Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ;"', query time: 0.06s Refine Results
 1. 1

  Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Published 1960
  “…Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.…”
  Request a PDF (UCB only)
  Serial
 2. 2

  Opuscula musealia

  Published 1986
  “…Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.…”
  Online Access (A-Z Journals and Newspapers)
  Electronic Serial
 3. 3

  Universitatis Iagellonicae acta mathematica

  Published 1984
  “…Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.…”
  Online Access (A-Z Journals and Newspapers)
  Electronic Serial
 4. 4
 5. 5
 6. 6

  Wi̧eź etniczna a procesy asymilacji przemiany organizacji etnicznych : zagadnienia teoretyczne i metodologiczne / by Babiński, Grzegorz

  Published 1986
  “…Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ;…”
  Book
 7. 7
 8. 8

  Ewolucja ideologii i przemiany tożsamości narodowej Polonii w Stanach Zjednoczonych w latach 1870-1970 / by Paleczny, Tadeusz

  Published 1989
  “…Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ;…”
  Book
 9. 9

  Studia z historii i historii sztuki /

  Published 1989
  “…Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ;…”
  Book
 10. 10

  Ukraina : teraźniejszość i przeszłość /

  Published 1970
  “…Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ;…”
  Book
 11. 11

  Materiały do bibliografii dziejów emigracji oraz skupisk polonijnych w Ameryce Północnej i Południowej w XIX i XX wieku /

  Published 1979
  “…Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ;…”
  Book
 12. 12

  Konserwatyzm--nacjonalizm : studia nad konfrontacjami ideowymi konserwatyzmu krakowskiego i demokracji narodowej przed 1914 r. / by Jaskólski, Michał

  Published 1989
  “…Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ;…”
  Book
 13. 13

  Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska : z dziejów związków kulturalnych polskowschodniosłowiańskich w XVII-XVIII w. by Łużny, Ryszard

  Published 1966
  “…Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historycznoliterackie …”
  Book
 14. 14

  Employment-seeking emigrations of the Poles world-wide XIX and XX C. /

  Published 1975
  “…Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace polonijne ;…”
  Book
 15. 15

  Brodziński a Herder. by Pęcherski, Cezary

  Published 1916
  “…Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historycznoliterackie …”
  Book
 16. 16

  Preceramic cultures in the Caribbean / by Kozłowski, Janusz Krzysztof

  Published 1974
  “…Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace archeologiczne ;…”
  Full Text (via CRL)
  eBook
 17. 17

  Odmiana rzeczowników typu s̨edzia, s̨edziego... w perspektywie historycznej / by Taszycki, Witold

  Published 1964
  “…Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace językoznawcze ;…”
  Book
 18. 18

  The syntactic component of Chaucer's Astrolabe. by Nagucka, Ruta

  Published 1968
  “…Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace językoznawcze ;…”
  Book
 19. 19

  Język utworów Joannicjusza Galatowskiego na tle języka piśmiennictwa ukraińskiego XVII wieku. by Witkowski, Wiesław

  Published 1969
  “…Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace językoznawcze ;…”
  Book
 20. 20
Search Tools: RSS Feed Save Search