Showing 1 - 13 results of 13 for search '"Bi jiao wen xue cong shu ;"', query time: 0.07s Refine Results
 1. 1

  Zhuan ji wen xue shi gang = A Concise history of literary biography /
  传记文学史纲 = A Concise history of literary biography /
  by Yang, Zhengrun

  Published 1994
  “…Nanjing da xue bi jiao wen xue cong shu.…”
  Book
 2. 2

  Jie gou zhu yi yu Zhongguo wen xue /
  結構主義與中國文學 /
  by Zhou, Yingxiong, 1939-

  Published 1983
  “…Bi jiao wen xue cong shu ;…”
  Book
 3. 3

  Xiao shuo, li shi, xin li, ren wu /
  小說, 歷史, 心理, 人物 /
  by Zhou, Yingxiong, 1939-

  Published 1989
  “…Bi jiao wen xue cong shu ;…”
  Book
 4. 4

  Ji hao shi xue /
  記號詩學 /
  by Gu, Tianhong

  Published 1984
  “…Bi jiao wen xue cong shu ;…”
  Book
 5. 5

  Xian xiang quan shi xue yu Zhong xi xiong hun guan /
  現象詮釋學與中西雄渾觀 /
  by Wang, Jianyuan

  Published 1988
  “…Bi jiao wen xue cong shu ;…”
  Book
 6. 6

  Bi jiao shi xue : li lun jia gou di tan tao /
  比較詩學 : 理論架構的探討 /
  by Yip, Wai-lim

  Published 1983
  “…Bi jiao wen xue cong shu ;…”
  Book
 7. 7

  Zhu ti xue yan jiu lun wen ji /
  主題學硏究論文集 /

  Published 1983
  “…Bi jiao wen xue cong shu ;…”
  Book
 8. 8

  Bi jiao wen xue li lun yu shi jian /
  比較文學理論與實踐 /
  by Zhang, Hanliang

  Published 1986
  “…Bi jiao wen xue cong shu ;…”
  Book
 9. 9

  Zhong Mei wen xue yin yuan /
  中美文學因緣 /
  by Zheng, Shusen

  Published 1985
  “…Bi jiao wen xue cong shu ;…”
  Book
 10. 10

  Li shi, chuan shi yu mei xue /
  歴史。傳釋與美學 /
  by Yip, Wai-lim

  Published 1988
  “…Bi jiao wen xue cong shu ;…”
  Book
 11. 11

  Xian xiang xue yu wen xue pi ping /
  現象學與文學批評 /

  Published 1984
  “…Bi jiao wen xue cong shu ;…”
  Book
 12. 12

  Zhongguo xiao shuo bi jiao yan jiu /
  中國小說比較研究 /
  by Hou, Jian, 1926-

  Published 1983
  “…Bi jiao wen xue cong shu ;…”
  Book
 13. 13

  Faguo zuo jia yu Zhongguo = Les écrivains français et la Chine /
  法国作家与中国 = Les écrivains français et la Chine /
  by Qian, Linsen

  Published 1995
  “…Nanjing da xue bi jiao wen xue cong shu (Fujian jiao yu chu ban she)…”
  Book
Search Tools: RSS Feed Save Search