Sekai shōnen shōjo bungaku zenshū

世界少年少女文学全集
Saved in:
Bibliographic Details
Corporate Author: Sōgensha (Tokyo, Japan)
Format: Book
Language:Japanese
Multiple
Published: Tōkyō : Sōgensha, Shōwa 29- [1954-]
Subjects:
Table of Contents:
 • v. 1. Kodai
 • v. 2. Chūsei
 • v. 3-6. Igirisu 1-4
 • v. 7-10. Amerika 1-4
 • v. 11-13. Furansu 1-3
 • v. 14-17. Doitsu 1-4
 • v. 18-20. Roshia 1-3
 • v. 20-22. Hokuō 1-2
 • v. 23-24. Nanō 1-2
 • v. 25-27. Tōyō 1-3
 • v. 28-30. Nihon 1-3
 • v. 31. Sekai jidōgeki shū
 • v. 32. Sekai dōyō shū
 • v. 33-34. Igirisu 5-6
 • v. 35-36. Amerika 5-6
 • v. 37-38. Furansu 4-5
 • v. 39-40. Doitsu 5-6
 • v. 41. Roshia 4
 • v. 42-43. Tōyō 4-5
 • v. 44-45. Nihon 4-5
 • v. 46. Suiri shōsets shū
 • v. 47. Dōbutu bungaku shū
 • v. 48. Tanken kikō bungaku shū
 • v. 49. Denki bungaku shū
 • v. 50. Sekai gakkōgeki shū
 • v. 10. Kojika monogatari ; Tomu Sōyā no bōken
 • v. 45. Gendai dōwashū
 • v. 1. 古代編
 • v. 2. 中世編
 • v. 3-6. イギリス 1-4
 • v. 7-10. アメリカ 1-4
 • v. 11-13. フランス 1-3
 • v. 14-17. ドイツ 1-4
 • v. 18-20. ロシア 1-3
 • v. 20-22. 北欧 1-2
 • v. 23-24. 南欧 1-2
 • v. 25-27. 東洋 1-3
 • v. 28-30. 日本 1-3
 • v. 31. 世界児童劇集
 • v. 32. 世界童謡集
 • v. 33-34. イギリス 5-6
 • v. 35-36. アメリカ 5-6
 • v. 37-38. フランス 4-5
 • v. 39-40. ドイツ 5-6
 • v. 41. ロシア 4
 • v. 42-43. 東洋 4-5
 • v. 44-45. 日本 4-5
 • v. 46. 推理小說集
 • v. 47. 動物文学集
 • v. 48. 探検紀行文学集
 • v. 49. 伝記文学集
 • v. 50. 世界学校劇集
 • v. 10. 子じか物語 ; トムソーヤーの冒険
 • v. 45. 現代童話集