Call Number (LC) Title Results
N7345 .C58 2010 Modernities of Chinese art / 1
N7345 .C59 2000 Modern Chinese art / 2
N7345 .C665 2010 Contemporary Chinese art : primary documents / 1
N7345 .E75 2004 On the edge : contemporary Chinese artists encounter the West / 1
N7345 .E753 2007 China onward : the Estella Collection : Chinese contemporary art, 1966-2006 / 1
N7345 .E76 2002 Er shi shi ji Zhongguo wen yi tu wen zhi. Ershishijizhongguo wenyi tuwenzhi / 1
N7345 .F65 2013 Life and death : art and the body in contemporary China / 2
N7345 .G29 2011 Total modernity and the avant-garde in twentieth-century Chinese art / 1
N7345 .G29 2011eb Total modernity and the avant-garde in twentieth-century Chinese art /
Total modernity and the avant-garde in twentieth-century Chinese art
2
N7345 .G34 2008 Gai ge kai fang : Zhongguo mei shu 30 nian, 1978-2008 / 1
N7345 .G35 1998 Art and politics in China, 1949-1984 / 1
N7345 .G56 2014 Contemporary Chinese art : a critical history / 1
N7345 .G66 2023 Chinese art today : from 20th-century tradition to contemporary practice / 1
N7345 .G73 2020 A grand materialism in the new art from China / 1
N7345 .G83 2002 The first Guangzhou Triennial : reinterpretation : a decade of experimental Chinese Art (1990-2000) / 1
N7345 .I55 2013 Ink art : past as present in contemporary China / 1
N7345 .I58 1998 Inside/out : new Chinese art / 1
N7345 .J45 Quan guo mei shu zuo pin zhan lan zuo pin xuan ji / 1
N7345 .J68 Journal of contemporary Chinese art. 1
N7345 .J83 1992 Zhonghua min guo mei shu shi, 1911-1949 / 1