Call Number (LC) Title Results
DS897.N57 E23 1994 Tanaka Kakuei o unda mura : Nishiyama-machi monogatari / 1
DS897.O36449 W33 1993 Kyū Manshū kaitakudan no sengo : shōgen Shōwa shi no danmen / 1
DS897.O4 S7 Japanese inn. 1
DS897.O814 O837 1999 Osaka, the merchant's capital of early modern Japan /
Osaka : the merchants' capital of early modern Japan /
2
DS897.O814 R67 1999 Historical dictionary of Osaka and Kyoto / 1
DS897.O8147 N385 2020 Naniwa no Miya to kodai tojō / 1
DS897.O8147 O4 1995 Naniwakyō no fūkei : jinbutsu to shiseki de tadoru Ōsaka no rūtsu : kodai no santo o aruku / 1
DS897.O815 C76 2017 Osaka modern : the city in the Japanese imaginary / 1
DS897.O815 H53 2019 Saiken Naniwa bunka / 1
DS897.O815 N36 2009 Kodai naniwa to sono shūhen / 1
DS897.O815 N365 2009 Naniwanomiya no rekishi to hozon / 1
DS897.O8157 M52 1984 Ōsaka to Sakai / 1
DS897.O8157 S25 2022 Naniwa kodaishi kenkyū / 1
DS897.O818 O37 1970 Ōsakajō / 1
DS897.O819 K645 2022 Ōsaka no esunikku baitariti : kingendai, zainichi Chōsenjin no shakai chiri / 1
DS897.O9 H38 1984 Ōtsukyō / 1
DS897.O9 H38 2005 Maboroshi no miyako Ōtsukyō o horu / 1
DS897.O9 H54 1940 Ōtsukyōshi no kenkyū / 1
DS897.O9 K63 1993 Kodai no gūto, yomigaeru Ōtsu-kyō : Asuka kara Ōmi e, Tenchi wa Ōmi ni nani o motometa ka / 1
DS897.O9 O87 1960 Ōtsu kyōshi : sono kankei iseki to shutsudo hin / 1