Call Number (LC) Title Results
DK508.57.U9 I9 Iz istorii druzhby ukrainskogo i uzbekskogo narodov. 1941-1945. : Sbornik dokumentov i materialov. 1
DK508.6.A1 K6 Kossak, Okhrymovych, Turash. 1
DK508.6.A1 K68 1918 Istory︠i︡a Ukraïny v ︠z︡hyt︠i︡epys︠i︡akh vyznachnïĭshykh ︠i︡eï dï︠i︡achiv / 1
DK508.6.A1 O5 [L︠i︡udy staroï Ukraïny (romanized form)] 1
DK508.6.A1 O57 ︠K︡hanenky : (storinka z istoriĭ ukraïnsʹkoho avtonomizmu 18-ho stolitt︠i︡a) 1
DK508.6.A1 O6 [L︠i︡udy staroï Ukraïny (romanized form)] 1
DK508.6.A7 K7 [Het'man Danylo Apostol i ĭoho doba, 1727-1734 (romanized form) 1
DK508.6.A7 K78 Kulʹturne ︠z︡hytt︠i︡a Ukraïny za hetʹmana Danyla Apostola. 1
DK508.6.A8 K7 Myrhorodsʹkyĭ polkovnyk Pavlo Apostol, (1618-1678) / 1
DK508.6.B35 C4 Moskovsʹki vbyvtsi Bandery pered sudom : zbirka materi︠i︡aliv / 1
DK508.6.B37 Z73 Nezabutn︠i︡a Ol'ha Basarab : Vybrane / 1
DK508.6.B6 K6 Polkovnyk Ivan Bohun : istorychnyĭ narys / 1
DK508.6.C47 A4 Dokumenty Bohdana Khmelʹny︠t︡sʹkoho, 1648-1657 / 1
DK508.6.C47 .G3 Krwawy gość we Lwowie, 1655-1905. 1
DK508.6.C47 H7 1918a Pro batʹka kozatsʹkoho Bohdana Khmelʹnytsʹkoho. 1
DK508.6.C49 A3 Spohady : (1861-1907) 1
DK508.6.C49 A3 1931 Shchodennyk (1907-1917) / 1
DK508.6.D5 A3 Moï spohady pro davn︠i︡e-mynule : 1901-1914 roki. 1
DK508.6.D57 S67 Dmytro Don︠t︡sov: politychnyĭ portret : z istorii rozvytku ideolohiï ukraïnsʹkoho na︠t︡sionalizmu. 1
DK508.6.D6 A3 Moï spohady pro davn︠i︡e-mynule : 1901-1914 roki. 1