Call Number (LC) Title Results
DK508.57.R9 L54 1999 Ukraine & Russia : a fraternal rivalry / 1
DK508.57.R9 M65 2002eb Political culture and national identity in Russian-Ukrainian relations / 1
DK508.57.R9 S65 2001 Ukraine and Russia : the post-Soviet transition / 1
DK508.57.R9 U378 2007 Ukraine, the EU and Russia : history, culture and international relations / 2
DK508.57.S65 M43 1989 Vyvchaĭmo voroha : dopovidi, lek︠t︡siï, rozdumuvann︠i︡a i spomyny / 1
DK508.57.U5 P547 2017eb The Crimean nexus : Putin's war and the clash of civilizations / 1
DK508.57.U9 I9 Iz istorii druzhby ukrainskogo i uzbekskogo narodov. 1941-1945. : Sbornik dokumentov i materialov. 1
DK508.6.A1 K6 Kossak, Okhrymovych, Turash. 1
DK508.6.A1 K68 1918 Istory︠i︡a Ukraïny v ︠z︡hyt︠i︡epys︠i︡akh vyznachnïĭshykh ︠i︡eï dï︠i︡achiv / 1
DK508.6.A1 O5 [L︠i︡udy staroï Ukraïny (romanized form)] 1
DK508.6.A1 O57 ︠K︡hanenky : (storinka z istoriĭ ukraïnsʹkoho avtonomizmu 18-ho stolitt︠i︡a) 1
DK508.6.A1 O6 [L︠i︡udy staroï Ukraïny (romanized form)] 1
DK508.6.A7 K7 [Het'man Danylo Apostol i ĭoho doba, 1727-1734 (romanized form) 1
DK508.6.A7 K78 Kulʹturne ︠z︡hytt︠i︡a Ukraïny za hetʹmana Danyla Apostola. 1
DK508.6.A8 K7 Myrhorodsʹkyĭ polkovnyk Pavlo Apostol, (1618-1678) / 1
DK508.6.B35 C4 Moskovsʹki vbyvtsi Bandery pered sudom : zbirka materi︠i︡aliv / 1
DK508.6.B37 Z73 Nezabutn︠i︡a Ol'ha Basarab : Vybrane / 1
DK508.6.B6 K6 Polkovnyk Ivan Bohun : istorychnyĭ narys / 1
DK508.6.C47 A4 Dokumenty Bohdana Khmelʹny︠t︡sʹkoho, 1648-1657 / 1
DK508.6.C47 .G3 Krwawy gość we Lwowie, 1655-1905. 1