Call Number (LC) Title Results
DK401 .P45 Poland. 1
DK401 .P46 Poland of today.
Poland today - Polish Research and Information Service.
2
DK401 .P65 Poland : illustrated magazine. 1
DK401 .P825 The Polish review. 1
DK401 .P843 La Pologne contemporaine. : Poland of to-day. Das Heutige polen. 1
DK401 .P8943 1958ad Referaty i dyskusje. 1
DK401 .P915 Przegląd historyczny. 1
DK401 .P925 Przegląd zachodni. 1
DK401 .P9251 Bibliografia zawartości Przeglądu zachodniego, 1956-1965 / 1
DK401 .R57 Rocznik polityczny i gospodarczy. 1
DK401 .R63 Roczniki historyczne. 1
DK401 .S5 Slavia Orientalis / 1
DK401 .S78 no. 3 Polscy Jakobini : karta z dziejów insurekcji 1794 roku. 1
DK401 .S78 no. 4 Tajna korespodencja z Warszawy do Ignacego Potockiego : Jan Dembowski i inni, 1792-1794 / 1
DK401 .S8 Studia wczesnośredniowieczne. 1
DK401 .T58 Klio 1
DK401 .T6 Prace Instytut Historycznego. 1
DK401 .Z3 Zeszyty historyczne. 1
DK402 .B8 t.2 La question polonaise pendant la guerre mondiale. 1
DK402 .B8 t. I Les partages de la Pologne et la lutte pour l'indépendance. 1